Lansio Her Cam Ymlaen – Chwefror 2022

I nodi dechrau Wythnos Iechyd Meddwl Plant ym mis Chwefror 2022, gweithiodd Hwb RIIC CTM gyda Chymdeithas Dai Newydd a Hwb RIIC Caerdydd a’r Fro i lansio ‘Her Cam Ymlaen’.

Gwelodd her ‘Cam Ymlaen’ arddegwyr yn tracio 12.5k o gamau, sy’n gyfystyr â 10km yn gyfnewid am bwyntiau i’w gwario ar weithgareddau llesiant neu fwydydd iach.

Cynhaliwyd yr her drwy brosiect Get Fit Cymru Cymdeithas Dai Newydd, rhaglen rad ac am ddim sy’n cefnogi plant a phobl ifanc i wella’u llesiant corfforol a meddyliol.

Fe wnaethon ni weithio gyda’n partneriaid i ymgysylltu ag ysgolion lleol, a chymerodd dros 100 o bobl ifanc ran i gyd, gan gerdded cyfanswm o 125,000 o gamau.

Rhoddwyd sylw i’r her ar Newyddion ITV Wales ar yr amser brig ar nos Wener, ac o ganlyniad mae mwy o ysgolion wedi holi ynglŷn â chymryd rhan yn Get Fit Cymru.

Dywedodd Scott Tandy, Swyddog Adfywio Tai Newydd:

"Fe wnaeth ein her cam ymlaen Getfit.Wales roi cyfle i bobl ifanc roi cynnig ar rywbeth newydd a dangos i eraill beth sy’n bosib.

Cymerodd dros 100 o bobl ifanc ran, a dyma’r tro cyntaf i lawer ohonynt gymryd rhan mewn her 10K. Gobeithio y gallwn barhau i gefnogi ysgolion, grwpiau cymunedol ac unigolion lleol i adeiladu ar eu llwyddiant, yn dilyn llwyddiant yr her yma, gan ddatblygu arferion cadarnhaol cryf drwy ein gwefan Getfit.Wales"

Dyma rai o’r ymatebion gan bobol ifanc oedd yn cymryd rhan yn Her Cam Ymlaen:

Camau Nesaf

Os ydych chi’n adnabod person ifanc neu ysgol a allai fod â diddordeb mewn ymuno â Cadw’n Heini Cymru, ewch i yma.