Archifau

Jon Day

Mae’r Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol yn un o’r datblygiadau hanfodol dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, wrth sicrhau bod y duedd tuag at integreiddio gwasanaethau o fudd i’r dinasyddion yn ein cymuned. Mae’r lle sydd gyda fi ar y Bwrdd yn hanfodol er mwyn sicrhau bod cysylltiad rhwng y blaenoriaethau lleol a rhanbarthol a’r rhai ar lefel genedlaethol, i sicrhau cysondeb rhyngddynt.