Cefndir

Mae gan bobl sy’n byw yn ein cymunedau brofiadau, straeon ac anghenion gwahanol. Gan gadw hyn mewn cof, roedden ni eisiau rhoi llwyfan i’n preswylwyr i fwydo i mewn i’n hasesiad mewn modd ystyrlon, er mwyn i’w llais gael ei werthfawrogi, ei dderbyn a’i glywed.

Mae Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Cwm Taf Morgannwg wedi datblygu Asesiad Anghenion y Boblogaeth i arwain pa wasanaethau iechyd, gofal cymdeithasol a llesiant sydd eu hangen yn ein cymuned, a’r ystod o gefnogaeth a gwasanaethau sydd eu hangen i gwrdd â’r angen hwnnw.

Rhwng mis Mehefin a Thachwedd 2021, fe roddon ni gyfle i’n cymunedau gydweithio gyda chyfansoddwyr caneuon, artistiaid, beirdd a storïwyr i ddod â’u profiadau, eu teimladau a’u syniadau am y dyfodol yn fyw ar gyfer y dyfodol.

Bellach mae gennym gasgliad o ganeuon a straeon yr hoffem eu rhannu gyda chi.

Ymunwch â ni am brynhawn o berfformio a sgwrsio, ble gallwch wrando ar ystod o leisiau a phrofiadau, a chymryd rhan mewn trafodaeth ar sut y gallwn ni gydweithio i wella iechyd a llesiant ar gyfer pobl Cwm Taf Morgannwg.

Archebwch isod.

1 Awst, 12.30pm-2.30pm, Steam Academy, Pen-y-bont ar Ogwr

Dewch draw i’n perfformiad dros ginio ym Mhen-y-bont ar Ogwr ble gallwch wrando ar ganeuon a straeon. Bydd cyfle i gael clust i’ch llais a rhannu eich gobeithion a’ch syniadau chi am y dyfodol.

Archebwch yma

1 Awst, 3.30pm-5.30pm, Steam Academy, Pen-y-bont ar Ogwr

Ein perfformiad olaf ym Mhen-y-bont ar Ogwr fydd yr un olaf yn y gyfres. Dewch draw i wrando ar brofiadau. Gallwch hefyd ddysgu sut y gallwch chi gymryd rhan mewn ffurfio iechyd a gofal cymdeithasol i wella bywydau.

Archebwch yma

11 Gorffennaf, 1pm-3pm, Theatr Soar, Merthyr Tudful

Ymunwch â ni ar gyfer perfformiad y prynhawn yn Theatr Soar fendigedig. Bydd y perfformiad yn cynnwys cyfleoedd i drafod a syniadau ar gyfer gwella iechyd a gofal cymdeithasol.

digwyddiad wedi'i gynnal

11 Gorffennaf, 5pm-7pm, Theatr Soar, Merthyr Tudful

Yn yr ysgol neu’r gwaith yn ystod y dydd? Ymunwch â’n perfformiad hwyrol ble gallwch wrando ar lawer o brofiadau gwahanol ac ymuno yn y drafodaeth.

digwyddiad wedi'i gynnal

12 Gorffennaf, 1pm-3pm, Canolfan Addysg Gydol Oes Garth Olwg, Pentre’r Eglwys

Peidiwch â cholli’r cyfle i weld ein perfformiad prynhawn ym Mhentre’r Eglwys. Cewch gyfle i rannu eich syniadau a’ch meddyliau, a gwrando ar ganeuon a pherfformiadau gwych yr un pryd.

digwyddiad wedi'i gynnal

12 Gorffennaf, 4pm-5.30pm, Canolfan Addysg Gydol Oes Garth Olwg, Pentre’r Eglwys

Bydd ein perfformiad prynhawn olaf yn hwyl, yn ddiddorol ac yn cynnig mewnwelediad. Dewch draw i glywed llawer o leisiau a phrofiadau gwahanol, ac i rannu eich syniadau a’ch meddyliau chi er mwyn helpu i wella bywyd ein cymunedau.

digwyddiad wedi'i gynnal

Hygyrchedd

Mae’r lleoliad a ddewiswyd gennym yn hollol hygyrch. Byddwn ni’n darparu cyfieithydd Iaith Arwyddo Prydeinig (BSL). Rhowch wybod os oes gennych unrhyw anghenion hygyrchedd neu drafnidiaeth.