Ddydd Iau 24 Mehefin, bydd prosiect Codi Ein Llais yn cynnal sesiwn holi ac ateb gyda phobl sy’n byw gydag anableddau dysgu ledled y de-ddwyrain.

Bydd yn cael ei gynnal dros Zoom rhwng 11am-1pm, a bydd y sesiwn yn trafod profiadau unigolion dros y 12 mis diwethaf ac yn canolbwyntio hefyd ar obeithion a gweledigaeth pobl gydag anableddau dysgu ar gyfer y byd wedi COVID.

Dan sylw bydd y canlynol:

  • Sut oedd bywyd yn ystod y cyfnod clo i fi
  • Y pethau ddysgais i amdanaf i fy hun ac am bobl eraill yn ystod y cyfnod clo a phandemig COVID-19
  • Beth ddylai ddigwydd nawr yn fy marn i wrth i’r cyfyngiadau ddechrau llacio

Ymuno â'r cyfarfod Zoom

Zoom https://zoom.us/j/94041954049

ID Cyfarfod: 94041954049