Ymunwch â'n ‘hac-athonau’

Yn ystod yr hydref byddwn ni’n cynnal cyfres o ddigwyddiadau creadigol a elwir yn ‘hac-athonau’ i ddod â phobl â phrofiadau byw at ei gilydd gyda gweithwyr proffesiynol. Yn ystod yr hac-a-thonau, byddwn ni’n trafod heriau allweddol sy’n wynebu ein cymunedau ac yn ceisio adnabod ffydd o’u datrys gyda’n gilydd. Bydd hyn yn adeiladu ar waith a ddigwyddodd eisoes, ac yn bwydo i mewn i’r cynlluniau gwaith rhanbarthol er mwyn i ni allu dechrau creu a gwella gwasanaethau er mwyn cwrdd ag anghenion.

Cofrestrwch eich diddordeb isod.

Cydgynhyrchu cydgynhyrchiad

23 Medi 2022, 9.30-14:00. Bydd mwy o fanylion yn fuan.

Llog cofrestr

Anableddau dysgu ac awtistiaeth

7 Hydref 2022, 9.30-14:00. Bydd mwy o fanylion yn fuan.

Llog cofrestr

Iechyd Meddwl

14th Hydref 2022, 9:30-14:00. Bydd mwy o fanylion yn fuan.

Llog cofrestr

Plant a phobl ifanc

28th Hydref 2022, 9:30-14:00. Bydd mwy o fanylion yn fuan.

Llog cofrestr

Pobl hŷn a dementia

4th Tachwedd 2022, 9:30-14:00. Bydd mwy o fanylion yn fuan.

Llog cofrestr

Hysgyrchedd mewn iechyd a gofal cymdeithasol

11th Tachwedd 2022, 9:30-14:00. Bydd mwy o fanylion yn fuan.

Llog cofrestr

Gofalwyr di-dâl

18th Tachwedd 2022. 9:30-14:00. Bydd mwy o fanylion yn fuan.

Llog cofrestr

Past events

Clywch ein lleisiau

Fe wnaethom gynnal chwe pherfformiad o gerddoriaeth, theatr a cherddi a ysgrifennwyd gan ein cymunedau. Roedd y digwyddiadau'n cynnwys cyfleoedd i drafod a syniadau ar gyfer gwella iechyd a gofal cymdeithasol.

Darllen mwy

Gyda'n Gilydd Yn Hyn

Bu'r gyfres hon o weithdai 'Gyda'n Gilydd Yn Hyn' yn rhannu cyngor ac awgrymiadau da ar sut i gynnal gweithgareddau ymgysylltu llwyddiannus. Roedd yn gyfle i ni rannu ein dysgeidiau a meithrin perthynas.

Darllen mwy

Cofrestrwch!

Byddwn ni’n anfon gwybodaeth atoch chi am brosiectau, digwyddiadau, ffyrdd o gymryd rhan a llawer mwy.Byddwn ni’n anfon gwybodaeth atoch chi am brosiectau, digwyddiadau, ffyrdd o gymryd rhan a llawer mwy.

Loading

Rydyn ni’n cymryd eich preifatrwydd o ddifrif. Mae manylion ynglŷn â sut rydyn ni’n rheoli eich data i’w gweld yma. Gallwch chi ddewis peidio â chael ein cylchlythyr unrhyw bryd. Wrth gyflwyno'r ffurflen hon, rydych chi’n cadarnhau eich bod chi’n hŷn na 13 oed. Rhaid i unrhyw un o dan 13 oed gael caniatâd ei warcheidwad neu riant cyn cyflwyno gwybodaeth.