Mae llawer o bethau’n digwydd ledled y rhanbarth, felly hoffem ni sicrhau eich bod chi’n cael gwybodaeth gennym ni sy'n addas i chi.

Ysgrifennwch atom ni:

Oherwydd cyfyngiadau COVID-19, mae llawer ohonom ni’n gweithio gartref, felly mae’n bosib na fyddwn ni’n ateb gohebiaeth ysgrifenedig mor gyflym â’r arfer. Fodd bynnag, ysgrifennwch atom ni ar bob cyfrif a byddwn ni’n ceisio ymateb i chi cyn gynted â phosib.

Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Cwm Taf Morgannwg
Uned Gomisiynu Rhanbarthol
Canolfan Arloesi’r Cymoedd
Abercynon
CF45 4SN

 

Cofrestrwch!

Byddwn ni’n anfon gwybodaeth atoch chi am brosiectau, digwyddiadau, ffyrdd o gymryd rhan a llawer mwy.

Loading

Rydyn ni’n cymryd eich preifatrwydd o ddifrif. Mae manylion ynglŷn â sut rydyn ni’n rheoli eich data i’w gweld yma. Gallwch chi ddewis peidio â chael ein cylchlythyr unrhyw bryd. Wrth gyflwyno'r ffurflen hon, rydych chi’n cadarnhau eich bod chi’n hŷn na 13 oed. Rhaid i unrhyw un o dan 13 oed gael caniatâd ei warcheidwad neu riant cyn cyflwyno gwybodaeth.

Hawdd i’w darllen

Os byddai'n well gyda chi weld fersiwn Hawdd i’w Ddarllen o’r cynnwys hwn, lawrlwythwch hi yma.

Agored