Cael sgyrsiau agored a gonest gyda’n cymunedau.

Er mwyn sicrhau ein bod ni’n creu’r gwasanaethau a chefnogaeth gywir ar gyfer pobl sy’n byw yn ein cymunedau, mae’n hanfodol ein bod ni’n gwrando ar straeon pobl er mwyn i ni allu deall eu profiadau a dod o hyd i ffyrdd gyda’n gilydd o wneud newid cadarnhaol.

Mae Lleisiau Cymuned CTM yn drafodaeth anffurfiol rhwng pobl amrywiol sy’n byw ar draws y rhanbarth, ac mae’n cynnwys meddyliau dadlennol, straeon personol a syniadau ar gyfer newid.

Gobeithio y byddwch chi’n mwynhau gwrando!

Clywed oddi wrth ein cymunedau Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig

Grwando yma

Clywed oddi wrth ein gofalwyr di-dâl

Clywed oddi wrth Eiriolwr Cam-drin yn y Cartref Annibynnol

Byw gyda cholled golwg

Pam ydyn ni’n gwneud hyn?

Bydd y meddyliau a geir yn y podlediadau hyn yn bwydo i’n Hasesiad Anghenion y Boblogaeth a fydd yn dylanwadu ar ba wasanaethau iechyd, gofal cymdeithasol a llesiant fydd yn cael eu gwella a’u creu dros y pum mlynedd nesaf. Gellir darllen mwy am hynny yma.

Darllen mwy